Paste smaker for gelato

Paste er smakstilsetning til melk-, egg- eller sjokolade baserte baser. Mengden paste som skal benyttes er beskrevet på hvert enkelt produkt.