Salgs- og leveringsbetingelser

Parter

Selger:
Select Gruppen AS
Org nr: NO 914 872 375 MVA
Besøksadresse:Lillevarskogen 5, N-3160 STOKKE
Tlf: 48 20 10 00
Fax: 23 50 10 81
e-post: kontor@selectgruppen.no

Kjøper:
Den person eller bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og som fremkommer på ordrebekreftelsen som vi mottar, og som kjøper vil motta kopi på per e-post når bestillingen effektueres i nett shoppen.

Info

Select Gruppen AS er en leverandør av produkter til det profesjonelle kjøkken, såvel som til privatforbruker. Vi er markedsleder innen gastronomialkohol, og har et stort stort utvalg av produkter til dessert- og konditorsegmentet.

Generelt

Select Gruppen AS selger både til bedrift og til privatperson. For informasjon og priser – samt krav og kostnader knyttet til frakt se nedenfor. NB: Du må være over 18 år for å handle med bankkort på våre sider. Vår matalkohol som selges på nettsidene er kun beregnet for profesjonelle institusjoner – dvs at du som privatperson ikke kan handle varene under denne kategorien.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev og telefaks.

Produktinformasjon – og pris

Hvert enkelt produkt som vises i nett-shoppen er tydelig merket med pris ex mva og pris inkludert mva. Alle priser er oppgitt i NOK. Det vil også på noen produkter fremkomme informasjon om statelige avgifter. Dette gjelder kun under produktgruppen sjokolade. Videre vil det fremkomme på fakturaen kostnader knyttet til ekpsedisjon, administrasjon og frakt.

Sjokolade avgift (SJ-avgift)

Generelt så tillegges alt salg av sjokolade, en statlig avgift for 2016 pålydende kr. 19,79 per kg. Denne avgiften er inkludert i prisen for alle varer i vår nettbutikk. Ved oppfyllelse av visse forutsetninger ift produkt og kjøper kan fritak innvilges. Dette gjelder kun for bedrift. Privatpersoner vil ikke kunne være berettiget fritak.

Bedrift

Ved oppfyllelse av følgende kriterier, vil selger kunne gi fritak for avgift, med følgende forutsetninger på plass:

1. Kjøper oppfyller følgende kriterier:

Varene må brukes som råstoff m.v. i egen bedrift til ervervsmessig framstilling av andre ikke avgiftspliktige ferdigvarer som kaker m.v. Råstoffene må endre karakter i løpet av prosessen, og ikke bære preg av kun å være pynt.

Kunden erklærer at alt kjøp av varer som foretas på kundenummer anført på Egenerklæringsskjemaet (RD-0010B), med underliggende dokumentasjon i selgers regnskapssystem, går til fremstilling av andre ikke avgiftspliktige ferdigvarer. Dette innebærer at det er kjøpers ansvar å informere selger dersom det kjøpes varer som ikke er ment til produksjon av andre ikke avgiftspliktige varer. Kjøp av denne type varer vil bli fakturert for sjokoladeavgift.

Videre er kjøper ansvarlig for å fylle ut skjema RD-0010B, og returnere til selger samme dag som kjøp foretas. Manglende innsendelse av nevnte skjema vil resultere i at selger fakturerer for avgift for kjøpe foretatt, inntil skjema er mottatt av selger, i korrekt utfylt stand.

Privatperson

Ikke mulig med fritak.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenester på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en skape en vellykket handel.

Kjøpsprosessen i nettbutikken

Kjøpsprosessen vil i hovedtrekk skje på følgende måte:

1. Finn det produktet/produktene du er interessert i å kjøpe

2. Legg produktet i handlekurven

3. Gjenta punkt 1 og 2 til du har fullført ordren

4. Gå til kassen

5. Velg betalingsmetode (faktura gjelder kun på BEDRIFT etter godkjent kredittsjekk)

6. Send bestillingen

Du vil ila kort tid motta en ordrebekreftelse på den e-post adressen som er oppgitt. Dersom du mot formodning ikke mottar e-post ila 1 time – ta kontakt med oss på telefon: 48 20 10 00 (hverdager 0800 – 1600) – alternativt e-post: ordre@selectgruppen.no.

Ekspedering av ordre / bestilling

Alle ordrer vil bli ekspedert fortløpende. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Da vi selger både til bedrift og til privatpersoner vil følgende gjelde – avhengig av hvilken kunde du er:

BEDRIFT:

Ordrer Oslo/Akershus

Alle ordrer håndteres fortløpende. Vi har egen utkjøring mandag – onsdag – fredag. Dersom ikke annet gis beskjed om så leveres bestillingen iht til dette.

Ordrer – resten av Norge

Ordrer som er oss i hende før kl. 11:00 blir hentet samme dag og distribuert av Schenker.

PRIVAT:

Vi vil ekspedere ordrer gjort av privatpersoner gjennom BRING. Når varene er overlevert til BRING vil vi sende deg sporingsnummer slik at du kan følge ordren på www.posten.no.

Informajon i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Frakt:

BEDRIFT

Vi sender alle bestillinger fraktfritt – levert rampe/varemottak til bedrifter som følger:

Postnummer 0-7500 – minimum kr. 2.500,- ex mva

Postnummer 7500-9999 – minimum kr. 3.000 ex mva

Svalbard og Jan Mayen- etter avtale

Bestillinger under dette nivået vil automatisk tillegges kr. 250,- ex mva i fraktgebyr.

PRIVAT

  • Alle bestillinger under kr. 1.500,- (ex mva) tillegges kr. 125,- ex mva - i frakt og håndteringsgebyr. (dette uavhengig om varen hentes vårt lager eller sender per post)
  • Ved bestilling over kr. 1.500,- (ex mva) vil denne bli levert kosnadsfritt via BRING – og da til nærmeste postkontor.

Levering

Select Gruppen AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Vanligvis vil varene sendes fra oss 1-2 virkedager etter at ordren er mottatt, men vi forbeholder oss retten til at dette kan ta lengre tid. Dersom det er tomt for en vare vil vi ta kontakt per e-post, alternativt telefon - for å finne alternative produkter, alternativt avtale dato for når vi kan sende bestillingen komplett fra oss.

Vi leverer kun til addresser i Norge fra www.selectflavour.com. Alle uavhentede pakker på posten vil bli belastet med kr 250,- i administrasjonsgebyr.

Betaling

Privatpersoner:

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet samtidig som forsendelse er foretatt.

BEDRIFT:

Alle bedrifter vil gjennomgå en kreditt sjekk. Dersom den godkjennes vil vi utstedet faktura – med en kreditt tid på 10 dager. I de tilfeller der kreditt ikke gis – vil vi ta kontakt med kunden per telefon og avtale betaling per kontant eller kreditt kort.

Personopplysninger

Select Gruppen AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos Select Gruppen AS blir betalingen behandlet av TELLER, som er en sikker

elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene som er bestilt må du ta kontakt med oss per telefon: 48 20 1000 . Dersom varene avbestilles etter at disse er sendt fra oss vil vi belaste deg for kostnader knyttet til forsendelsen, og returen av varene. Se pkt over FRAKT - PRIVAT

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Select Gruppen AS skriftlig melding om dette per e-post, om at du vil påberope deg mangelen.

Select Gruppen AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

For bedrifter gjelder følgende betingelser ved reklamasjon:

Reklamasjonsfrist

Alle reklamasjoner skal meldes til Select Gruppen AS – skriftlig per fax (23501081), alternativt

e-post: kontor@selectgruppen.no – senest 24 timer etter at varen er mottatt. For leveranser dagen før helg/helligdag er fristen innen utløpet av første påfølgende virkedag.

Melding om reklamasjon

Denne må minimum inneholde:

1. ordre/faktura nummer

2. mottaker sted

3. fullstendig navn med kontaktinformasjon på den som melder inn

Reklamasjoner skal være ferdig behandlet (akseptert/ikke akseptert) ila 48 timer etter mottatt melding.

Retturrett

Det er ikke returrett på feilbestilte varer. Ingen varer skal returneres uten forhåndsklarering med Select Gruppen AS. Varer som returneres uten forhåndsgodkjennelse blir ikke kreditert.

Oppgjør av reklamasjoner

Kreditering av reklamasjon uten retur av varer gjøres først når reklamasjon er godkjent av Select Gruppen AS. For reklamasjoner med retur av varer - vil kreditering først skje når varen er ankommet vårt lager, og godkjent.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. (salgbar stand: Emballasje + innhold).

All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse dekkes av kjøper. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, etc.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du mottok. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom du har mottatt angreskjema skriftlig på papir, utvides angrefristen til 3 måneder. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Unntak fra Angreretten:

a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side

b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake

c) varer som raskt forringes fysisk

Garanti

Iht de rettigheter som følger av forbrukerloven.

13. Salgspant

Select Gruppen AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

For bedrifter gjelder følgende regler:

Dersom det oppstår tvist mellom partene, skal den forsøkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke dette frem innen to måneder etter at tvisteforholdet er oppstått er det enighet mellom partene å få saken løst gjennom rettsapparatet. Partene vedtar Select Gruppen AS sin rettskrets som verneting i alle tvister som gjelder kjøp. For øvrig gjelder bestemmelsene i tvisteloven.

15. Kontaktinformasjon

Select Gruppen AS
Hammersborg Torg 3
0179 OSLO
Tlf: 48201000
Fax: 23 50 10 81
E-post: kontor@selectgruppen.no